Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring NieuwZuijd Catering (www.nieuwzuijdcatering.nl)

Inleiding

NieuwZuijd Catering / www.nieuwzuijdcatering.nl (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar bezoekers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze Privacy- en cookieverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via e-mail info@nieuwzuijdcatering.nl of telefoon: 035 – 33 33 020

Wie zijn wij?

NieuwZuijd Catering. Wij zijn een Italiaans traiteur en pizzeria gevestigd in Blaricum.

Onze contactgegevens:

NIEUWZUIJD LAREN
Houtweg 29
1251 CS LAREN N.H.
035 – 33 33 020

NIEUWZUIJD AMSTERDAM
Gustav Mahlerlaan 310
1082 ME AMSTERDAM
020 – 33 31 244

E-mail: info@nieuwzuijdcatering.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Indien u informatie aanvraagt via het contactformulier op onze site: (https://www.nieuwzuijdcatering.nl /contact/):
Uw naam, e-mailadres, onderwerp en uw bericht.

Indien u een catering aanvraag doet via het formulier op onze site:
(https://www.nieuwzuijdcatering.nl/aanvraag-catering/):
Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens van uw bestelling.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om uw vraag te beantwoorden of uw bestelling af te ronden.

Verder uw IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij NieuwZuijd Catering persoonsgegevens verwerken.

Reserveringsadministratie en dienstverlening
Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Facebook, Instagram en YouTube bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)
NieuwZuijd Catering beweegt met de sector mee, en daarom werven wij bezoekers en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor campagnes van NieuwZuijd Catering (en NieuwZuijd Catering gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor NieuwZuijd Catering (en NieuwZuijd Catering gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram en Twitter. Facebook, Instagram en Twitter targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook
Instagram

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds NieuwZuijd Catering advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering NieuwZuijd Catering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@nieuwzuijdcatering.nl

Informatie en inzage:
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie:
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid:
Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking:
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet):
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid:
Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook je toestemming intrekken:
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP:
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (reservering, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van NieuwZuijd Catering: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van NieuwZuijd Catering.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van NieuwZuijd Catering zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. NieuwZuijd Catering is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie verklaring

Wij gebruiken cookies op de websites van NieuwZuijd Catering. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

www.nieuwzuijdcatering.nl

https://analytics.google.com/

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de NieuwZuijd Catering website en hun functionaliteit:

Analytische  cookies (Google Analytics):

Cookie Doel      Opslagperiode

_gat       Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.          1 minuut

_gid       Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.    24 uur

_ga        Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).         2 jaar

NieuwZuijd Catering maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de NieuwZuijd Catering Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt NieuwZuijd Catering inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de NieuwZuijd Catering Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de NieuwZuijd Catering Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de NieuwZuijd Catering Website optimaal werkt.

NieuwZuijd Catering verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

Het IP-adres

Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm

Vanaf welke pagina je op de NieuwZuijd Catering Website bent gekomen

Wanneer en hoe lang je de NieuwZuijd Catering Website bezoekt of gebruikt

Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de NieuwZuijd Catering Website.

Welke pagina’s je bezoekt op de NieuwZuijd Catering Website

Social cookies:

Cookie Doel      Opslagperiode

Twitter; Guest_id            Door deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de websites van NieuwZuijd Catering bent geweest, advertenties van NieuwZuijd Catering te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).          Max. 90 dagen

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs        Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de NieuwZuijd Catering te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).     Max 1 jaar

Advertentie cookies:

Cookie Doel      Opslagperiode

Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID           Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.           Max 1 jaar

Meer informatie en details over deze cookies op onze site kun je HIER bekijken.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

Laren, 07-01-2019